top of page
2023 ola ka ʻōlelo 1920x1080.png

Mahina ʻŌlelo Hawaiʻi

 The purpose of this website is to serve as a dashboard for Hawaiian language month events. We continue to add events every day and will add the links below. Subscribe to and view the full google calendar and newsletter below.

ʻIanuali 26, 2023- Pōʻahā

Hui Kamaʻilio
Mānoa Gardens
Ma ke kulanui o Hawaiʻi i Mānoa
3pm - 5pm


E kamaʻilio Hawaiʻi kākou! No nā pae makahiki a pau!

Hui Kamailio_Kupulau 2023.jpg

ʻIanuali 28, 2023- Pōʻaono

Ola Ka ʻĪ Koʻolau 
ma Windward Mall

10am - 3pm


Please join us as we celebrate ʻōlelo Hawaiʻi • entertainment • games • hoʻokūkū haʻi ʻōlelo (Hawaiian language speech competition) • shopping • dining • and fun for the entire ʻohana

Windward Mall (1).png

Wehena Mahina ʻŌlelo Hawaiʻi
Ola ka ʻŌlelo
6pm HST

2023 ola ka ʻōlelo 1080x1080.png

Pepeluali 1, 2023- Pōʻakolu

Zui me ka Mānaleo

9am-10am HST
11am-12pm HST

ZuiMānaleo23.png

Pepeluali 4, 2023- Pōʻaono

Hoʻoulu Pilina
ma Queen Kaʻahumanu Mall

10am-2pm


Maui’s Newest ‘Ōlelo Hawai’i Event to create Pilina with our Kaiāulu

2023-02-04 Hooulu Pilina- Maui.png
2023-02-04 Hooulu Pilina- Maui- Ka Papahana Puʻukani.png
ʻAlemanaka

Ka ʻAlemanaka Mahina ʻŌlelo Hawaiʻi

Social Media

Join the conversation online! Use the hashtag #mahinaolelohawaii on Instagram

More Info
bottom of page