top of page

Pepeluali 8, 2021- Pōʻakahi

9am Hui Kamaʻīlio ma Clubhouse

_E ola ma ka ʻōlelo Hawaiʻi 1080x1080 (3

6pm Different Attitudes Surrounding ʻŌlelo Hawaiʻi

2021.02.08 haaililio flyer.PNG
ulu.JPG

Mahina ʻŌlelo Hawaiʻi

Pepeluali 2021 

The purpose of this website is to serve as a dashboard for Hawaiian language month events. We continue to add events every day and will add the links below.

Pepeluali 9, 2021- Pōʻalua

9am Hui Kamaʻīlio ma Clubhouse

_E ola ma ka ʻōlelo Hawaiʻi 1080x1080 (3

Pepeluali 10, 2021- Pōʻakolu

9am Hui Kamaʻīlio ma Clubhouse

_E ola ma ka ʻōlelo Hawaiʻi 1080x1080 (3

12pm He Ukana Aloha Kā Kīlauea-  Ke Kani A Ke Au Mauli Hawaiʻi Hou: The Kani of the Hawaiian Renaissance by Larry Kimura

Screen Shot 2021-02-08 at 10.17.25 AM.pn

Pepeluali 11, 2021- Pōʻahā

9am Hui Kamaʻīlio ma Clubhouse

_E ola ma ka ʻōlelo Hawaiʻi 1080x1080 (3

6:30pm Nunulu i ka lani - Profound Reverberations for Hawaiian Naming Processes in Papahānaumokuākea

Speakers: Hōkūokahalelani Pihana and Hōkū Cody

145714705_4029043100463688_4302297644655

Pepeluali 12, 2021- Pōʻalima

9am Hui Kamaʻīlio ma Clubhouse

_E ola ma ka ʻōlelo Hawaiʻi 1080x1080 (3

12pm Hola Kole me Ekela Kaniaupio-Crozier, Hauʻoli Akaka, me Kainani Kahaunaele

E ola ma ka ʻōlelo Hawaiʻi 1080x1080.pn
bottom of page