top of page
2023 ola ka ʻōlelo 1920x1080.png

Mahina ʻŌlelo Hawaiʻi

 The purpose of this website is to serve as a dashboard for Hawaiian language month events. We continue to add events every day and will add the links below.

Pepeluali 26, 2023- Lāpule

Alana i Kai Hikina
ma KWXX LIVE

4-7pm HST

KWXX FM, ka lekiō ma ka 'ōlelo Hawai'i i nā lāpule a pau

image.jpg

Pepeluali 27, 2023- Pōʻakahi

Zui me ka Mānaleo

9am-10am HST
11am-12pm HST

ZuiMānaleo23.png

Pepeluali 28, 2023- Pōʻakolu

Maui- ʻŌlelo Nights
with Mayor Richard Bissen, Jr.

6pm-8pm HST

Maui-olelonights.jpg

Ka ʻAlemanaka Mahina ʻŌlelo Hawaiʻi

ʻAlemanaka
Social Media

Join the conversation online! Use the hashtag #mahinaolelohawaii on Instagram

More Info
bottom of page