top of page
2023 ola ka ʻōlelo 1920x1080.png

Mahina ʻŌlelo Hawaiʻi

 The purpose of this website is to serve as a dashboard for Hawaiian language month events. We continue to add events every day and will add the links below. Subscribe to and view the full google calendar and newsletter below.

ʻAlemanaka
okiewa.png

10am
Wehena, Punana Leo 'o Waianae, Hawaiian Airlines
11am 
Hoʻokūkū ʻŌlelo Hawaiʻi: Everyone on Stage
Hoʻ
okūkū ʻŌlelo Hawaiʻi- Round #I : Malaao-Papa 2
Keiki Steps Performance
Hoʻ
okūkū ʻŌlelo Hawaiʻi-Round #2: Papa 3-5
Hoʻ
okūkū ʻŌlelo Hawaiʻi-Round #2: Papa 6-8
12pm 
Ka Waihona o ka Naʻauao Performance
Ka Papahana 'o Māilikūkahi Performance
Hoʻ
okūkū ʻŌlelo Hawaiʻi: Round #3: Papa 9-12
lau Hula 'o Napunaheleonapua
1pm
Kauwila Mahi
Ka Hale Hoaka
Ku'ulei Keawekane
2:30pm
'Au'a 'la: Holding On Screening

Ka Papa Manawa
 

Ka ʻAlemanaka Mahina ʻŌlelo Hawaiʻi

Social Media

Join the conversation online! Use the hashtag #mahinaolelohawaii on Instagram

More Info
bottom of page